Cain and Lazarus

Description in Maltese and English:

 

Taħdita mill-Professur Richard England, Perit Malti, artist, awtur, u akkademiku, fejn se juża l-immaġinazzjoni tiegħu sabiex jesplora l-karattri taż-żewg figuri bibbliċi.

 

A talk delivered by renowned Maltese Professor Richard England, an architect, artist, author and academic, within which, through his creativity, he explores the characters of two biblical figures.

Event Info

March 11, 2023 11:00 am

Location: Il-Hagar Museum, Pjazza San Ġorġ