Religious

Cenaklu haj u Wirja ta Kurcifissi
Cenaklu haj u Wirja ta Kurcifissi
Malti Ċenaklu Ħaj, fejn il-viżitaturi jkollhom l-opportunità li jimxu f’ambjent li jfakkarna fil-ġrajja tal-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid il-Kbir. Il-Wirja tikkonsisti...
Salib, Gesu u int
Salib, Gesu u int
Description in Maltese and English:   Installazzjoni f’nofs il-Pjazza relatata ma’ żmien l-Għid, magħmula minn materjal irriċiklat. An Easter-themed installation,...
Ħenn Għalina
Ħenn Għalina
ĦENN GĦALINA: A LENTEN, ALL-MALE CONCERT BY SCHOLA CANTORUM JUBILATE This Lenten period, Schola Cantorum Jubilate will present Ħenn Għalina,...
Crux Redemptoris
Crux Redemptoris
Description in Maltese and English: Serata ta’ mużika sagra b’riflessjoni spiritwali għal żmien ir-Randan mill-Għaqda Mużikali Ite Ad Joseph taħt...
Kuncert Muzika Sagra
Kuncert Muzika Sagra
Description in Maltese and English:   Kunċert fejn se jiġu esigwiti numru ta’ marċi funebri mill-Banda Ċittadina La Stella, taħt...
Mixghela ta Hamis ix-Xirka
Mixghela ta Hamis ix-Xirka
Description in Maltese and English:   Installazzjoni b’effetti ta’ dawl u xemgħat li jirrapreżentaw simbolu b’rabta mal-festi tal-Għid.   An...
L-Imsallab fi Triqatna
L-Imsallab fi Triqatna
Id-dramm tal-passjoni L-Imsallab Fi Triqatna (teatru fi triq) din is-sena ser jkun Is-Sibt l-1 ta’ April 2023. Dan id-Dramm jibda...
Via Sagra Djocesana
Via Sagra Djocesana
Via Sagra Djocesana fuq l-Gholja ta’ Ghammar immexxija mill-Isqof ta’ Ghawdex Anton Teuma.
Pageant Zebbug
Pageant Zebbug
Description in Maltese and English: Pageant simboliku fil-beraħ matul it-toroq ewlenin tar-raħal, fejn il-protagonisti ewlenin se jkunu t-tfal tar-raħal lebsin...
Sagra San Girgor
Sagra San Girgor
Malti Inawgurat monument maħdum mill-artist Fr Roberto Gauci li jitratta l-istorja ta’ Kerċem u ta’ Għawdex fi Żmien il-Pesta bl-akkumpanjament...
Xmun Pietru
Xmun Pietru
Description in Maltese and English:   Serata mużiko-letterarja bis-sehem tal-Banda Prekursur, b’versi ta’ Mario Borg, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Mark...
At the Cross
At the Cross
Description in Maltese and English: Kunċert minn Rebecca and The Passengers b’akkumpanjament mill-Kor Angel Voices. A concert by Rebecca and...