Religious

L-Imsallab fi Triqatna
L-Imsallab fi Triqatna
Id-dramm tal-passjoni L-Imsallab Fi Triqatna (teatru fi triq) din is-sena ser jkun Is-Sibt l-1 ta’ April 2023. Dan id-Dramm jibda...
Mixghela ta Hamis ix-Xirka
Mixghela ta Hamis ix-Xirka
Description in Maltese and English:   Installazzjoni b’effetti ta’ dawl u xemgħat li jirrapreżentaw simbolu b’rabta mal-festi tal-Għid.   An...
Via Sagra Djocesana
Via Sagra Djocesana
Via Sagra Djocesana fuq l-Gholja ta’ Ghammar immexxija mill-Isqof ta’ Ghawdex Anton Teuma.
Pageant Zebbug
Pageant Zebbug
Description in Maltese and English: Pageant simboliku fil-beraħ matul it-toroq ewlenin tar-raħal, fejn il-protagonisti ewlenin se jkunu t-tfal tar-raħal lebsin...
Sagra San Girgor
Sagra San Girgor
Malti Inawgurat monument maħdum mill-artist Fr Roberto Gauci li jitratta l-istorja ta’ Kerċem u ta’ Għawdex fi Żmien il-Pesta bl-akkumpanjament...
Xmun Pietru
Xmun Pietru
Description in Maltese and English:   Serata mużiko-letterarja bis-sehem tal-Banda Prekursur, b’versi ta’ Mario Borg, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Mark...
At the Cross
At the Cross
Description in Maltese and English: Kunċert minn Rebecca and The Passengers b’akkumpanjament mill-Kor Angel Voices. A concert by Rebecca and...
I fiori della passione
I fiori della passione
Description in Maltese and English:   Installazzjoni artistika relatata maż-żmien tar-Randan fejn l-attrazzjonijiet prinċipali se jkunu l-Qalb Divina ta’ Ġesù...
Henn Ghalina
Henn Ghalina
Lenten Concert by Schola Cantorum Jubilate at the Ghasri Church.
Salvatore Mundi
Salvatore Mundi
Description in Maltese and English:   Programm ta’ mużika funebri mis-Soċjetà Filarmonika Victory, bis-sehem tal-Banda Victory taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur...
Hallu t-tfal Jiġu Ghandi
Hallu t-tfal Jiġu Ghandi
Description in Maltese and English:   Manifestazzjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira, maħduma f’minjatura sabiex is-sehem kollu jkun tat-tfal. Din l-attività hija...
In Ceona Domini
In Ceona Domini
Description in Maltese and English:   Rappreżentazzjoni tal-Aħħar Ċena tal-Mulej f’ambjent Lhudi, u I-Ġnien tal-Ġetsemani f’atmosfera li, permezz ta’ fjakkli...