Drive Through

Description in Maltese and English:

 

Il-Kummissjoni Zghazagh Fontana tipprezenta d-dramm annwali tal-Gimgha Imqaddsa ghas-sena 2023 li jgib l-isem ta’ “Miet hu biex isalvana” Kitba ta’ Dun Dun Geoffrey George Attard.  Dhul b’xejn

 

The organisation Kummissjoni Żgħażagħ Fontana presents the annual Good Friday Play 2022 under the name of “Miet hu biex isalvana”. Written by Father Geoffrey George Attard. Free Entry.

Event Info

April 3, 2023 5:00 pm - 9:00 pm
April 4, 2023 6:00 pm - 9:00 pm

Location: Triq John Gaspard Le Merchant, Fontana