Gozo Arts Weekend 2023

 Malti

PROGRAMM TA’ ATTIVITAJIET Il-Ġimgħa, 27 ta’ Jannar Is-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb

7:30pm | Kunċert vokali mis-solisti ta’ Schola Cantorum Jubliate u ftuħ tal-esibizzjoni ġewwa s-sagristija tas-Santwarju ta’ Pinu.

Is-Sibt, 28 ta’ Jannar

9:00am – 5:00pm | Wirja ta’ kwadri ta’ Ġużeppi Briffa ġewwa l-Mużew Il-Hagar, Pjazza San Ġorġ, Victoria.

10:00am-5:00pm | Knejjes fejn hemm il-kwadri ta’ Ġużeppi Briffa se jkunu miftuħin għall-pubbliku.

Knejjes jew postijiet fejn jinsabu l-kwadri ta’ Ġużeppi Briffa:

Ta’ Kerċem – Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir

L-Għarb – Is-Santwarju Ta’ Pinu

Għajnsielem – Il-Knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

Victoria – Il-Knisja ta’ Santu Wistin Victoria – Mużew Il-Ħaġar

Il-Hadd, 29 ta’ Jannar

9:00am – 5:00pm | Wirja ta’ kwadri ta’ Ġużeppi Briffa ġewwa l-Mużew Il-Hagar, Pjazza San Ġorġ, Victoria.

10:00am – 1:00pm | Knejjes fejn hemm il-kwadri ta’ Ġużeppi Briffa se jkunu miftuħin għall-pubbliku.

4:00pm | Knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem Kunċert vokali mill-Baritonu Charles Buttigieg bl-akkumpanjament tal-Pjanista Mariella Spiteri Cefai.

Il-Hadd, 29 ta’ Jannar

9:00am – 5:00pm | Wirja ta’ kwadri ta’ Ġużeppi Briffa ġewwa l-Mużew Il-Hagar, Pjazza San Ġorġ, Victoria.

10:00am – 1:00pm | Knejjes fejn hemm il-kwadri ta’ Ġużeppi Briffa se jkunu miftuħin għall-pubbliku.

4:00pm | Knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem Kunċert vokali mill-Baritonu Charles Buttigieg bl-akkumpanjament tal-Pjanista Amy Rapa.

 

English

PROGRAMME OF ACTIVITIES Friday, 27th January Ta’ Pinu National Shrine, l-Għarb

7:30pm | Vocal concert by soloists from Schola Cantorum Jubilate followed by the opening of an exhibition of paintings by Ġużeppi Briffa inside the sacristy of Ta’ Pinu National Shrine.

Saturday, 28th January

9:00am-5:00pm | An exhibition of paintings by Gużeppi Briffa at the Museum Il-Hagar, St George’s Square, Victoria.

10:00am-5:00pm | Churches displaying paintings by Ġużeppi Briffa will be open to the public.

Churches and places in Gozo displaying paintings by Gużeppi Briffa:

Ta’ Kercem – Parish Church of Our Lady of Perpetual Succour and St Gregory the Great

L-Għarb -Ta’ Pinu National Shrine

Għajnsielem – Church of St Anthony of Padova Victoria – Church of St Augustine’s Convent

Victoria – Il-Hagar Museum

Sunday, 29th January

9:00am-5:00pm | An exhibition of paintings by Ġużeppi Briffa at the Museum Il-Hagar, St George’s Square, Victoria.

10:00am-1:00pm | Churches displaying paintings by Ġużeppi Briffa will be open to the public.

4:00pm | Church of St Anthony of Padua, Ghajnsielem A vocal concert by Baritone Charles Buttigieg accompanied by Pianist Amy Rapa.

 

Ġużeppi Briffa (1901-1987) – deskrizzjoni bil Malti‘Iermu (fejn Ġużè Duca kien qed jgħallem id-disinn) u hemm beda l-edukazzjoni artistika tiegħu. Fl-1923, in-nannu tiegħu, ikkummissjonah biex ipitter lill-Kanonku Alphonse Borg. Il-Prepostu tant kien kuntent bir-riżultat, li stiednu jpinġi żewġ kwadri kbar għall-Kappella Tal-Herba, f’Birkirkara

Imwieled f’Birkirkara fit-12 ta’ Mejju 1901. Ta’ età bikrija ħafna, bl-għajnuna tal-Maġġur A. E. James, daħal fl-Iskola Sant. Huwa attenda r-Regia Accademia di Belle Arti f’Ruma (1925) u meta rritorna Malta fl-1930, ġie kkummissjonat li jpitter iż-żewġ kwadri laterali enormi għall-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat, Għawdex. L-ikbar kummissjoni tiegħu kienet li jpitter is-saqaf u l-koppla għall-Bażilika tal-Isla, li tlestiet fl-1934. Din ġiet meqruda totalment mill-azzjoni tal-għadu fl-1942. Fl-1931 huwa żżewweġ lil Rosina Muscat u kellu żewġ subien u ħamest ibniet. Fl-1965 inħatar Kavallier tal-Ordni Sovrana ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalem. Huwa miet fit-13 ta’ Jannar 1987.

Ġużeppi Briffa (1901-1987) – English description

 

Born in Birkirkara on the 12th of May 1901. At a very early age, with the help of Major A. E. James, he joined the St Elmo School (where Ġużè Duca was teaching design) and there started his art education. In 1923, his grandfather, commissioned him to draw Canon Alphonse Borg. The Provost being very pleased with the result, invited him to paint two large panels for the Tal-Herba Chapel, Birkirkara. He attended the Regia Accademia di Belle Arti in Rome (1925) and when he returned to Malta in 1930, was commissioned to paint two enormous lateral panels for the Augustinian Church in Victoria, Gozo. His greatest commission was to paint the ceiling and dome for the Senglea Basilica, which was completed in 1934. This was totally destroyed by enemy action in 1942. In 1931 he married Rosina Muscat and had two sons and five daughters. In 1965 he was made Knight of the Sovereign Order of St John of Jerusalem. He died on the 13th of January 1987. GOZO Arts WEEKEND 27-29 JANUARY 2023 Guzeppi Briffa 1901-1987

 

 

 

Event Info

January 27, 2023

Location: Gozo