L-Imsallab fi Triqatna

Id-dramm tal-passjoni L-Imsallab Fi Triqatna (teatru fi triq) din is-sena ser jkun Is-Sibt l-1 ta’ April 2023. Dan id-Dramm jibda minn Pjazza Sant’ Wistin fis. 7.00pm u jdur mat-toroq principali tal-belt Victoria Ghawdex bi’ 13 il-xena. Id-Dramm jehodna fl-ahhar ftit sieghat tal-hajja ta Kristu u l-udjenza tkun parti mil-folla li kienet xhud ta’ dawn l-ahhar sieghat mnaqxin fl-istorja tal-bniedem. Grazzi ghas sapport tal-Ministeru Ghal Ghawdex u Direttorat għall-Wirt Kulturali Ghawdex

Event Info

April 1, 2023 7:30 pm

Location: Pjazza Santu Wistin