Mixghela ta Hamis ix-Xirka

Description in Maltese and English:

 

Installazzjoni b’effetti ta’ dawl u xemgħat li jirrapreżentaw simbolu b’rabta mal-festi tal-Għid.

 

An installation made up with light and candles, which represents a symbolic design in relation to Easter.

Event Info

April 6, 2023 7:00 pm

Location: Qala Square