Purċissjoni bil-Bambin / Procession with Baby Jesus

Purċissjoni bis-sehem tal-Banda Victory, li titlaq missede tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija MUSEUM tas-Subien, lejn il-knisja li fiha mbagħad isegwi programm tal-Milied b’poeżiji, kant u l-prietka tradizzjonali tat-tifel.

English

Procession with Baby Jesus accompanied by Victory Band, from Society of Christian Doctrine MUSEUM Boys hub to Xagħra Parish Church. The procession will be followed by a programme of poems, singing and the traditional child sermon in the church.

Event Info

December 25, 2022

Location: Society of Christine Doctrine MUSEUM, Ix-Xagħra
More info: Visit website