Qala with Christmas Carols

Malti

Purċissjoni bl-istatwa ta’ Ġesù Bambin madwar it-toroq ewlenin tar-raħal bis-sehem tat-tfal u bilparteċipazzjoni tal-Banda Ite Ad Joseph, taħt iddirezzjoni ta’ Mro Mark Gauci. Wara jkun hemm programm ta’ kant, poeżiji, dramm qasir u prietka tat-tifel.

English

A procession with the statue of Baby Jesus around the village streets with the participation of children and the Ite Ad Joseph Band, under the direction of Mro Mark Gauci. The procession will be followed by a programme of carols, poems, a play and the traditional child sermon.

Event Info

December 24, 2022 6:30 pm

Location: Society of Christian Doctrine MUSEUM, Il-Qala
More info: Visit website