The Carol That Came From Heaven

The Carol That Came From Heaven / L-Għanja li Niżlet mis-Sema 

ma’ waħda mill-isbaħ għanjiet tal-Milied – O Lejl ta’ Skiet, b’kitba u direzzjoni ta’ Mark Azzopardi. Dan id-dramm jerġa’ jittella’ s-Sibt, 17 ta’ Diċembru fis-7:30pm.

Għal iżjed tagħrif ikkuntattjaw fuq 9986 6777.

A Christmas play based on the story behind one of the most loved Christmas Carols – Silent Night, written and directed by Mark Azzopardi.There will be another performance on Saturday 17th December at 7:30pm.

For more information contact 9986 6777.

Event Info

December 11, 2022 6:00 pm
December 17, 2022 7:30 pm

Location: Society of Christian Doctrine MUSEUM Main Hall, Dun Ġorġ Preca Street, In-Nadur
More info: Visit website